Przedszkole
Warunki przyjęcia

Podstawą objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju są:
opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
wniosek rodzica o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu integracyjnym bądź specjalnym nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wniosek

wniosek o przyjęcie do PWWR

wniosek o zawieszeniu terapii w PWWR

wniosek o wznowienie terapii

wniosek o skreślenie z terapii w PWWR

wniosek o wydanie opinii/zaświadczenia

Oferta Pracowni

Zajęcia w Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczone są dla małych dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Z usług Pracowni mogą korzystać nieodpłatnie dzieci i ich rodziny bez względu na miejsce zamieszkania.
Opieką obejmujemy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i różnymi niepełnosprawnościami, w tym:

  • z niepełnosprawnością wzroku,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu,
  • z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem,
  • z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
  • z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • z zaburzeniami zachowania,
  • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera),
  • z zespołami genetycznymi i neurologicznymi,
  • z dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi,
  • z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych.
Close Menu
Font Resize