Internat
Warunki przyjęcia

Aby skorzystać z oferty pracowni należy posiadać aktualne skierowanie od lekarza specjalisty (lekarz rehabilitacji, ortopeda, neurolog, chirurg, traumatolog) na zabiegi fizjoterapeutyczne. Istnieje możliwość zlecenia stałego na zabiegi kinezyterapeutyczne.

Pracownia czynna jest w godzinach 7.30 – 16.00.
Zapisy na zabiegi dokonywane są w godzinach 7.30 – 8.30.

Organizacja grup wychowawczych
  • Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami zamieszkującymi w Ośrodku jest grupa wychowawcza. Liczebność dzieci w grupie oraz jej skład osobowy uzależnione są przede wszystkim od stopnia i rodzaju niepełnosprawności poszczególnych dzieci, ale nie bez znaczenia jest również wiek kalendarzowy oraz kompetencje dziecka w zakresie samoobsługi (toaleta, jedzenie, ubieranie się), umiejętności poruszania się, komunikacji i uspołecznienia.
  • Wychowankowie zamieszkujący w Ośrodku objęci są całodobową opieką wychowawców, dzienną opieką pielęgniarską oraz – w razie potrzeby – podstawową i specjalistyczną opieką lekarską.
  • W grupach wychowawczych prowadzone są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne, dostosowane do możliwości psychofizycznych oraz potrzeb poznawczych i zdrowotnych naszych podopiecznych.
  • Zakwaterowanie wychowanków jest bezpłatne, wychowankowie otrzymują tymczasowe zameldowanie.
  • Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani jedynie do pokrywania kosztów wyżywienia, wpłat na tzw. fundusz wychowanka (koszty środków higieny osobistej wychowanków) oraz wyposażenia dziecka w odzież, obuwie i pampersy (jeśli dziecko tego wymaga). Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami zamieszkującymi w Ośrodku jest grupa wychowawcza.
  • Liczebność dzieci w grupie oraz jej skład osobowy uzależnione są przede wszystkim od stopnia i rodzaju niepełnosprawności poszczególnych dzieci, ale nie bez znaczenia jest również wiek kalendarzowy oraz kompetencje dziecka w zakresie samoobsługi (toaleta, jedzenie, ubieranie się), umiejętności poruszania się, komunikacji i uspołecznienia.
  • Wychowankowie zamieszkujący w Ośrodku objęci są całodobową opieką wychowawców, dzienną opieką pielęgniarską oraz – w razie potrzeby – podstawową i specjalistyczną opieką lekarską.
    W grupach wychowawczych prowadzone są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne, dostosowane do możliwości psychofizycznych oraz potrzeb poznawczych i zdrowotnych naszych podopiecznych.
  • Zakwaterowanie wychowanków jest bezpłatne, wychowankowie otrzymują tymczasowe zameldowanie. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani jedynie do pokrywania kosztów wyżywienia, wpłat na tzw. fundusz wychowanka (koszty środków higieny osobistej wychowanków) oraz wyposażenia dziecka w odzież, obuwie i pampersy (jeśli dziecko tego wymaga).
Close Menu
Font Resize