Struktura Organizacyjna SOSW w Radomiu

 • Dyrektor 
  • Wicedyrektor 
   • Nauczyciel Szkoła Podstawowa
   • Nauczyciel Szkoła Przysposabiająca do pracy
   • Pedagog
   • Psycholog
  • Wicedyrektor ds. administracyjno-technicznych
   • Intendent
   • Magazynier
   • Szef kuchni
   • Pomoc kuchenna
   • Samodzielny Referent ds. gospodarczych
    • Sprzątaczka
    • Konserwator
    • Dozorca
    • Kierowca
    • Praczka
    • Pomoc nauczyciela
  • Kierownik ds. opieki i wychowania
   • nauczyciel wychowawca
   • nauczyciel bibliotekarz
  • Kierownik Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju
   • Nauczyciel Wczesnego Wspomagania Rozwoju
   • Fizjoterapeuta
  • Główny Księgowy 
   • Spec. do sp. księgowo-płacowych
   • Referent ds. księgowości
  • Sekretarz Ośrodka
   • Referent ds. administracji
   • Informatyk
  • Pielęgniarka
  • Specjalista ds. BHP

 

Close Menu
Font Resize