[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Aktualności


Uwaga! Zmiana terminu Konkursu!

Data dodania: 12 lut 2019

W dniach 02-03 kwietnia 2019 roku odbędzie się XVI Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem". 


Przesłuchania rozpoczną się 02 kwietnia od godziny 09:00 i potrwają do około godziny 17:00 w sali muzycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, przy ulicy Struga 86.

Warsztaty Muzyczne, finał i ogłoszenie wyników Konkursu będą miały miejsce 03 kwietnia 2019 r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, przy ul. 25 Czerwca 70, w godzinach 9:00-12:00..

Na Konkurs zapraszamy uczestników w kategoriach:

- Kat I –  wiek od 3 do 9 lat

- Kat II – wiek od 10 do 15 lat

- Kat III – wiek od 16 do 18 lat

- Kat IV – powyżej 18 roku życia

- Kat V - grupy wokalne i wokalno - instrumentalno – taneczne

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie Karty Zgłoszenia i Zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 15 marca 2019 roku na adres: 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

 

Prosimy o terminowe przysyłanie zgłoszeń z dopiskiem: 

XVI Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem" 

Karta zgłoszenia pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowychpobierz

Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać pocztą na adres Ośrodka lub drogą mailową na adres:

konkurs@soswwyszynski.pl

 

 Przyjazd wykonawców odbywa się na koszt własny zgłaszającego.

Dla przyjezdnych istnieje możliwość zamówienia odpłatnego noclegu i posiłków. Koszt jednego noclegu z wyżywieniem (śniadanie i obiadokolacja) wynosi 110 zł. Opłatę należy wnosić do dnia 1 kwietnia 2019 roku na konto:

 

P.P.H.U. Różański Ryszard

ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia Letnisko

nr konta: 82 1090 2688 0000 0001 1618 8066

 

    Kontakt telefoniczny: (48) 384 79 24 lub (48) 385 86 72

 


Regulamin

XVI Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki „Śpiewajmy Razem"


1. Cele:

- Propagowanie dobrze pojmowanej kultury muzycznej - integracja z osobami niepełnosprawnymi 

Promowanie pozytywnych zachowań 

Rozwijanie wrażliwości muzycznej i rozbudzanie zainteresowań muzyką 

Dostarczanie radosnych przeżyć wszystkim uczestnikom 

Promowanie działalności SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących 

Propagowanie działalności artystycznej w różnych środowiskach.

 

Konkurs jest imprezą dwudniową, przy czym pierwszy jest dniem przesłuchań a drugi dniem warsztatów muzycznych i Koncertu Finałowego.

 

2. Zgłoszenia do Konkursu

- W konkursie mogą brać udział wokaliści wytypowani przez placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki szkolne itp.). 

- Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku w celach związanych z organizacją konkursu, nagrywanie, fotografowanie występu na scenie oraz publikowanie relacji    z konkursu w prasie, na stronie internetowej i Facebooku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. 

- Do kategorii przyporządkowujemy uczestników według roku urodzenia.

- Uczestnicy konkursu wykonują jeden utwór w języku polskim (czas występu 3 – 5 min.). Mile widziane są piosenki autorskie lecz nie jest to konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 


- Każdy uczestnik przyjeżdża z własnym podkładem muzycznym na płycie CD lub pendrive

- Udział zgłoszonych uczestników jest bezpłatny. 

- Prosimy o zaznaczenie w Karcie Zgłoszenia Uczestnika w odpowiednim miejscu orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli nie ma, prosimy również o zaznaczenie). 

- Prosimy o podanie w Karcie Zgłoszenia wszystkich uczestników (całego składu zespołów, chórków, grup wokalnych, instrumentalnych, tanecznych). 

- Uczestnicy Konkursu chcący wziąć w nim udział zobowiązani są złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia i Zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r.

Brak Zgody na przetwarzanie danych osobowych eliminuje uczestnika z występu.

3. Koszt przyjazdu na przesłuchania i finał pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.

4. Kryterium oceny stanowić będzie:  

- dobór repertuaru,  

- interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny,  

- innowacje artystyczne,  

- wrażenie artystyczne,  

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

5. Kolejność  występów ustalona zostanie przez Organizatora.

6. W każdej kategorii przyznawane będą podwójne miejsca: 2 pierwsze, 2 drugie, 2 trzecie i wyróżnienia – jedno dla osoby niepełnosprawnej a drugie dla zdrowej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc.

8. Każdy uczestnik Konkursu dostanie dyplom za udział w XVI OIKP „Śpiewajmy Razem”.

9. Organizator może także w ramach wyróżnienia zaprosić wykonawców do Koncertu Finałowego nie punktując tego wyróżnienia żadnym miejscem.

10. Finaliści nieobecni na Koncercie Finałowym tracą prawo do nagrody!

11. Kwestie sporne i nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści niniejszego regulaminu.

 

Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać pocztą na adres Ośrodka lub drogą mailową na adres:

 

konkurs@soswwyszynski.pl

 

W razie ewentualnych pytań również prosimy o kontakt  drogą elektroniczną na w/w adres lub telefoniczną: 48 384 79 24

W załączniku znajduje się Karta Zgłoszenia Uczestnika wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.


Dodał: admin