[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Aktualności


XLII Przegląd Małych Form Artystycznych

Data dodania: 05 cze 2017

Już po raz kolejny nasi uczniowie z zespołu ,,Szansa ", wzięli udział w XLII Przeglądzie Małych Form Artystycznych pod hasłem: ,,Na góralską nutę". Tym razem zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Razem"


Ideą Przeglądu jest prezentacja i promocja twórczości artystycznej uczestników, rozwój kreatywności, wyobraźni i talentów uczniów i wychowanków placówek szkolnictwa specjalnego, podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej. W trakcie festiwalu można było uczestniczyć w licznych konkursach, przejechać się konną bryczka, czy też zadegustować przysmaków góralskich. Aż szkoda, że następna impreza dopiero za rok!" 

fotorelacjaDodał: A.D.