[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Aktualności


Wystawa prac plastycznych

Data dodania: 15 maj 2017

W filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu nastąpiło otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych przez podopiecznych naszej placówki przy pomocy nauczycieli i wychowawców. Hasłem przewodnim tego wydarzenia było Przebudzenie Wiosny.


Otwarciu wystawy towarzyszyło spotkanie integracyjne. Wzięli w nim udział: uczniowie naszego Ośrodka, klasa 0 A z Psp nr 34 oraz grupa dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3. Przy animacjach oddziaływujących na wszystkie zmysły, wspólnym śpiewaniu wiosennych piosenek oraz słuchaniu wierszy adekwatnych do tematyki spotkania, czas upłynął radośnie i sympatycznie. Dzieci, nauczyciele, rodzice i wolontariusze wyrażali zadowolenie z realizacji tego przedsięwzięcia. 

fotorelacjaDodał: E.F.