[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Aktualności


XIV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki

Data dodania: 05 kwi 2017

W dniach 10, 11 maja 2017 roku odbędzie się XIV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem" Przesłuchania rozpoczną się 10 maja o godzinie 08:00 w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu, przy ul. Żeromskiego 53.


XIV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki

 

W dniach 10, 11 maja 2017 roku odbędzie się XIV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem" Przesłuchania rozpoczną się 10 maja o godzinie 08:00                 w Sali Koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu, przy ul. Żeromskiego 53. 

11 maja o godzinie 09:00 rozpoczną się warsztaty muzyczne. Finał i ogłoszenie wyników konkursu o godzinie 10:00

 

Na konkurs zapraszamy wszystkie dzieci!

- Kat I - przedszkola i klasy I-III szkoły podstawowej (4-9 lat)

- Kat II - klasy IV-VI szkoły podstawowej (10-12 lat)

- Kat III - gimnazjum (13-16 lat)

- Kat IV - 17 i więcej lat

- Kat V - grupy wokalne

- Kat VI - grupy wokalno - instrumentalno - taneczne

Dzieci i młodzież wykonują jeden utwór w języku polskim. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia
10 kwietnia 2017 roku na adres:
 

 

 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

ul. Struga 86, 26-600 Radom

Prosimy o terminowe przysyłanie zgłoszeń z dopiskiem: 

XIV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem" 

 

karta zgłoszenia do pobrania - tutaj

zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania - tutaj

regulamin XIV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki "Śpiewajmy Razem" wraz załącznikami do pobrania - tutaj


Przyjazd wykonawców odbywa się na koszt własny zgłaszającego.

Dla przyjezdnych istnieje możliwość zamówienia odpłatnego noclegu i posiłków. Koszt jednego noclegu i całodziennego wyżywienia wynosi 100 zł. Opłatę należy wnosić do dnia 1 maja 2017 roku na konto:

P.P.H.U. Różański Ryszard

ul. Radomska 49, 26-630 Jedlnia Letnisko

nr konta: 82 1090 2688 0000 0001 1618 8066

 

    Kontakt telefoniczny: (48) 384 79 24 lub (48) 385 86 72

Numer tel. do p. R. Różańskiego: 501 044 752 

 

 

 

Regulamin XIV Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki „Śpiewajmy Razem"

Cele:

- Propagowanie dobrze pojmowanej kultury muzycznej- integracja z osobami niepełnosprawnymi

- Promowanie pozytywnych zachowań

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej i rozbudzanie zainteresowań muzyką

- Dostarczanie radosnych przeżyć wszystkim uczestnikom

- Promowanie działalności SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

- Propagowanie działalności artystycznej w różnych środowiskach


W konkursie mogą brać udział wokaliści wytypowani przez placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki szkolne itp.).

Koszty przyjazdu na przesłuchania pokrywają uczestnicy lub placówki delegujące.  

Uległ zmianie regulamin w/w Konkursu. Udział zgłoszonych uczestników jest bezpłatny.

 

Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2017roku.

 

osoba do kontaktu: Wanda Trzpioła tel. 536 910 450

email: konkurs@soswwyszynski.pl

 

Kategorie:

I - przedszkola i klasy I - III szkoły podstawowej (4-9 lat)

II - klasy IV -VI szkoły podstawowej (10-12 lat)

III - gimnazjum (13-16 lat)

IV - 17 i więcej lat

V - grupy wokalne

VI - grupy wokalno - instrumentalno - taneczne

Prosimy o podanie w zgłoszeniu wszystkich uczestników (całego składu zespołów, chórków, grup wokalnych, instrumentalnych i tanecznych) W każdej kategorii przyznawane będą podwójne miejsca: 2 pierwsze, 2 drugie, 2 trzecie i 2 wyróżnienia (jedno dla osoby niepełnosprawnej, drugie dla zdrowej). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc. Ponadto każdy uczestnik konkursu dostanie dyplom za udział w XIV Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Piosenki. Organizatorzy mogą także w ramach wyróżnienia zaprosić wykonawcę do Koncertu Finałowego nie punktując tego wyróżnienia żadnym miejscem. Uczestnicy śpiewają jedną piosenkę w języku polskim (czas występu maksymalnie do 3 - 5 minut)- mile widziane piosenki autorskie. Finaliści nieobecni na Koncercie Finałowym tracą prawo do nagrody. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przesłania karty zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosowane formularze do pobrania na stronie internetowej Ośrodka w zakładce aktualności. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych eliminuje uczestnika z występu na konkursie.


Dodał: admin