[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Kadra


Dyrekcja

Licznik odwiedzin: 31197

Norbert Barszczewski

Dyrektor

Tomasz Łachut

Wicedyrektor ds. dydaktycznych

Zbigniew Neska

Wicedyrektor ds. administracyjno - technicznych

Agnieszka Kalita

Kierownik Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Anna Frankowska

Kierownik ds. opieki i wychowania