Przyjęcie dziecka
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz uroczystości
Przydatne linki
[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Dla rodziców


Przydatne linki

Licznik odwiedzin: 31693

„Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”

- Zarządzenie Nr 3260/2018 Prezydenta Miasta  Radomia z dnia 04 września 2018r.   w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania ,,Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”  pobierz pdf 

- Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”  pobierz pdf 

- Wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności  „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”  pobierz pdf 

- Oświadczenie o utracie/zniszczeniu „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”  pobierz pdf 

- Wzór „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”  pobierz pdf 

 


 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Orzekanie o niepełnosprawności - instytucje orzekające, procedury, tryby i zasady orzekania

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych oraz kryteria ich uzyskania

Ulgi dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w przejazdach PKP i PKS

Zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze


 

Konwencja o Prawach Dziecka

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych