[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Baza lokalowa


Kilka słów o ośrodku

Licznik odwiedzin: 31197

Ośrodek mieści się w kompleksie czterech połączonych ze sobą budynków – parterowego i trzech 2-piętrowych.

Najstarszy, parterowy budynek, zajmują grupy wychowawcze. Posiada on cztery skrzydła (internaty), między którymi usytuowane są place zabaw i park orientacji przestrzennej. Każde skrzydło posiada po trzy sypialnie, łazienki i świetlicę, w dwóch skrzydłach znajdują się także pomieszczenia na garderoby.
W internacie I mieszkają 2 grupy starszych chłopców, w II – dwie grupy starszych dziewcząt, w III – grupa młodszych chłopców i grupa koedukacyjna, a w IV – dwie grupy młodszych dziewcząt.

Najstarszy 2-piętrowy budynek zajmują pomieszczenia szkolne: dwie sale gimnastyczne, basen rehabilitacyjny wraz z szatniami, klasopracownie, gabinety i sale do terapii specjalistycznych, gabinet psychologa oraz sala konferencyjna i toalety.

Pozostałe dwa piętrowe budynki zostały oddane do użytku w 2011 roku. W jednym z nich, zwanym administracyjnym mieszczą się gabinety i sale Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, gabinet pielęgniarski z izolatką, gabinety dyrektorów i kierowników, sekretariat, księgowość, pomieszczenia Stowarzyszenia „Nadzieja” oraz mała sala konferencyjna.

W drugim, techniczno–administracyjnym, znajdują się: kuchnia i stołówka, magazyny, pralnia z suszarnią, biblioteka z czytelnią, gabinet pedagoga, gabinet orientacji przestrzennej i dział zaopatrzenia.

Przy wejściu do Ośrodka usytuowana jest portiernia oraz szatnie – jedna dla dzieci ze szkoły i grup wychowawczych, druga – dla podopiecznych PWWR oraz wolontariuszy.

Cały obiekt jest przystosowany do bezpiecznego i swobodnego poruszania się niewidomych, słabo widzących i niepełnosprawnych ruchowo – wokół budynku są podjazdy dla wózków inwalidzkich, piętrowe budynki wyposażone są w przestronne windy, w pomieszczeniach nie ma progów.

Korytarze szkoły i czterech skrzydeł internatu, duża ilość klasopracowni oraz gabinet pielęgniarki, stołówka i portiernia wyposażone są w telefony do komunikacji wewnętrznej i rozmów rodziców z dziećmi (w wyznaczonych porach pracy grup wychowawczych).

Otoczenie obiektu, korytarze na parterze, szatnie i stołówka są całodobowo monitorowane.