[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

PWWR


Zajęcia

Licznik odwiedzin: 31693

Zajęcia ogólnorozwojowe z psychologiem

Psycholog:

- Informuje o tym jak dziecko powinno się rozwijać,
- Udziela wskazówek jak ćwiczyć z dzieckiem w domu i jak zachęcać je do ćwiczeń,
- Wspiera i motywuje rodziców w ich pracy rewalidacyjnej z dzieckiem,
- Wspólnie z rodzicami wypracowuje skuteczniejsze metody wychowawcze.

Zajęcia ogólnorozwojowe z pedagogiem

Pedagog:

- Motywuje dziecko do realizowania zadań szkolnych,
- Wspiera dziecko w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach,
- Pomaga w radzeniu sobie z niepowodzeniami,
- Informuje o możliwościach uzyskania od odpowiednich instytucji pomocy socjalnej w tym materialne.

Usprawnianie widzenia

Nauczyciel:

- Sporządza diagnozę funkcjonowania wzrokowego dziecka,
- Stymuluje dziecko do patrzenia,
- Pomaga rozwijać podstawowe umiejętności wzrokowe,
- Wspiera dziecko w rozwijaniu pojęć i pamięci wzrokowej oraz wyższych umiejętności wzrokowych.

Psychomotoryka

Nauczyciel:

- Usprawnia motorykę małą i dużą,
- Wspiera rozwój emocjonalno-społeczny i poznawczy dziecka,
- Uczy orientacji w schemacie ciała i orientacji w przestrzeni.

Gimnastyka korekcyjna

Nauczyciel :

- Stosuje ćwiczenia zapobiegające,
- Powstawaniu i utrwalaniu wad postawy u dzieci,
- Wykorzystuje ćwiczenia ogólnorozwojowe,
- Wspomagające rozwój motoryczny dziecka.

Muzyka – ruch- komunikacja ( MRK )

Nauczyciel:

- Prowadzi zabawy ze śpiewem,  zabawy i ćwiczenia rytmiczne, relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki,
- Stosuje muzykę jako bodziec stymulujący do wykonywania zadań i ćwiczeń,
- W atmosferze swobody i niewymuszonej dyscypliny daje możliwość dzieciom na zmniejszenie lęku, wstydu i zachowań niepożądanych.

Terapia logopedyczna

Logopeda:

- Stymuluje rozwój mowy u dzieci wolniej rozwijających się,
- Wspomaga działania mające na celu : usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy, nauczanie mowy, która nie wykształciła się.

Terapia Integracji Sensorycznej

Nauczyciel:

- Proponuje dziecku atrakcyjną zabawę ruchową, która rozwija prawidłowy odbiór i analizę bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły  zewnętrzne (wzrok, słuch , dotyk , smak, węch) oraz płynące z własnego ciała zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego).

Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata:

- Umożliwia odbiór miłych wrażeń zmysłowych,
- Wzbogacając doświadczenia dzieci,
- Wprowadza w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia,
- Pobudza do aktywności psychoruchowej,
- Rozbudza zainteresowania i rozwija procesy poznawcze,
- Zachęca do nawiązywania kontaktu i współdziałania z drugą osobą.
- Ułatwia pokonywanie lęków.


Usprawnianie ruchowe

Nauczyciel:

- Dokonuje oceny fizykalnej dziecka,
- Stosuje ćwiczenia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka,
- Prowadzi ćwiczenia zapobiegające powstawaniu i utrwalaniu wad postawy,
- Prezentuje prawidłowe sposoby noszenia i podnoszenia dziecka adekwatne do jego wieku i motoryki,
- Udziela rodzicom informacji odnośnie zaopatrzenia ortopedycznego,
- Pracuje zgodnie z zaleceniami lekarskimi.


Stymulacja audio – psycho- lingwistyczna (Metoda Tomatisa)

- Usprawnia rozumienie słuchanego tekstu,
- Rozwija uwagę słuchową, zdolności językowe i komunikacyjne,
- Zwiększa kreatywność,
- Poprawia koncentracje uwagi, jakość uczenia się,
- Wspiera funkcje językowe, komunikacyjne,
- Poprawia zachowania społeczne.


Zajęcia w basenie metodą Halliwick

Nauczyciel:

- Proponuje aktywności zmierzające do swobodnego poruszania się dziecka w wodzie,
- Stosuje ćwiczenia w wodzie bez wykorzystania pomocy wypornościowych stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka,
- Wprowadza ćwiczenia podstawowej nauki pływania.

Biofeedback – biologiczne sprzężenie zwrotne:

Metoda terapii EEG biofeedback lub neurofeedback jest to metoda pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organiźmie (fale mózgowe). Dzięki tej technice mózg uczy się co robić aby pojawiły się pożądane częstotliwości. Odbywa się to za pomocą elektrod umieszczonych na skórze głowy. Stosowany jest w terapii m.in.:

-    ADHD,
-    zaburzeń pamięci,
-    zaburzeń uczenia,
-    leczeniu nerwic,
-    leczeniu stresu,
-    do poprawy koncentracji,
-    wspomaga leczenie epilepsji.

Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem metody hipoterapiiPozostałe programy i metody pracy:

- Oregoński Program Rehabilitacji dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących,
- Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,
- Program Mangold,
- Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem N.C.Barragi,
- Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig,
- Program Dotyk i Komunikacja Ch. Knill,
- Programy Aktywności M. i Ch. Knill’ów,
- EEG Biofeedback.