[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Grupy wychowawcze


Rozkład dnia wychowanków

Licznik odwiedzin: 31197

Rozkład zajęć wychowanka w dniu nauki szkolnej

6.00 / 6.30

Pobudka

6.00 do 7.00

Toaleta poranna

7.00 do 7.30

Śniadanie

7.30 do 8.00

Przygotowanie do zajęć szkolnych

8.00 do 12.00 / 16.00

Zajęcia szkolne

13.30 / 14.30

Obiad

14.00 do 15.30/16.00

Odpoczynek poobiedni

15.30-16.00 do 17.30

Zajęcia rewalidacyjne wg planu grup

17.30 do 18.00

Kolacja

18.00 do 19.30

Toaleta wieczorna

19.30 do 20.30 / 21.00

Zajęcia wieczorne

20.30/21.00

Cisza nocna

Rozkład zajęć wychowanka w dniu wolnym od nauki szkolnej

8.00

Pobudka

8.00 do 8.30

Toaleta poranna

8.30 do 9.00

Śniadanie

9.00 do 13.00

Zajęcia rekreacyjne wg planu grup

13.00 do 13.30

Obiad

13.30 do 15.30

Zajęcia rekreacyjne wg planu grup

15.30 do 16.00

Podwieczorek

16.00 do 17.30

Zajęcia wg planu grup

17.30 do 18.00

Kolacja

18.00 do 19.30

Toaleta wieczorna

19.30 do 20.30 / 21.00

Zajęcia wieczorne

20.30 / 21.00

Cisza nocna