[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Wolontariat


Komunikaty i Ogłoszenia

Licznik odwiedzin: 16446

SPRAWOZDANIE 
Z  REALIZACJI  IDEI  WOLONTARIATU
 
W SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU 
W  I  SEMESTRZE  ROKU  SZKOLNEGO  2016/2017 

W I semestrze bieżącego roku szkolnego 28 wolontariuszy regularnie wspierało w pracy nauczycieli grup wychowawczych, a 60 wolontariuszy akcyjnych wspomagało organizację i przebieg imprez okolicznościowych
z udziałem wychowanków naszego Ośrodka.

Wolontariusze to uczniowie następujących radomskich placówek:

-       Zespół Szkół Elektronicznych,

-       Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług,

-       Publiczne Gimnazjum nr 12,

-       Publiczne Gimnazjum nr 13,

-       Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J.Korczaka,

-       II Liceum Ogólnokształcące,

-       III Liceum Ogólnokształcące,

-       VII Liceum Ogólnokształcące,

-       IX Liceum Ogólnokształcące,

-       Ogólnokształcące Liceum Językowe,

-       lokalne koło Młodzieży Wszechpolskiej

oraz 2 osoby prywatne.

Z udziałem wolontariuszy odbywały się następujące zajęcia:

-       Ruch Rozwijający W.Sherborne,

-       język angielski,

-       zajęcia z zakresu psychomotoryki,

-       sensoplastyka,

-       zajęcia muzyczno - ruchowe,

-       zajęcia plastyczne,

-       zajęcia czytelnicze,

-       terapia ręki,

-       spacery.

Przy wsparciu wolontariuszy odbyły się następujące imprezy okolicznościowe:

-       Dzień Chłopaka i Święto Pieczonego Ziemniaka,

-       „Jesienny bieg po zdrowie”,

-       „Piknik z plastyką”,

-       wyjścia na koncerty w Urzędzie Miejskim – 4 spotkania,

-       zabawa andrzejkowa,

-       „Konkurs kolęd” w Resursie Obywatelskiej,

-       bal karnawałowy.

W trakcie semestru monitorowana była praca wolontariuszy na terenie grup wychowawczych oraz kontynuowana współpraca z klubami wolontariusza w wymienionych wyżej szkołach.

Ponadto:

 1. w październiku grupa kilkudziesięciu wolontariuszy z Fundacji Medicover wykonała dekoracyjne malunki w sali muzycznej i w jednym z korytarzy Ośrodka oraz przeprowadziła animacje i zabawy z udziałem naszych wychowanków;
 2. w listopadzie wolontariusze akcyjni współpracujący z nasza placówką mieli możliwość uczestniczenia w praktycznym szkoleniu z zakresu podstawowych technik poruszania się 
  z osoba niewidomą, jako jej przewodnik;
 3. w tym samym terminie odbyło się również szkolenie obowiązkowe dla wszystkich nowych wolontariuszy, którzy podpisali „Porozumienie o współpracy” z naszą placówką. Podczas szkolenia omówiono misję, cele i organizację pracy Ośrodka, obowiązki wolontariusza 
  w zakresie BHP, podstawowe zasady udzielania I pomocy przedlekarskiej oraz wybrane zagadnienia dotyczące poruszania się z osobą niewidomą, jako jej przewodnik;
 4. w pierwszym tygodniu grudnia – z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – zostały wręczone podziękowania dla dyrektorów szkół i szkolnych klubów wolontariusza, wspierających akcyjnie ośrodkowe imprezy okolicznościowe, a także podziękowania
  i symboliczne upominki dla wolontariuszy pracujących systematycznie w grupach wychowawczych;
 5. 5 grudnia koordynatorki pracy wolontariuszy na terenie Ośrodka reprezentowały placówkę podczas uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu.

Podsumowanie i wnioski:

W bieżącym semestrze współpraca z klubami wolontariusza w szkołach i z pozyskanymi wolontariuszami przebiegała pomyślnie. W kolejnym semestrze planujemy kontynuować tę współpracę.

Ewa Rybska

koordynator pracy wolontariuszy

na terenie grup wychowawczych

Edyta Ferblik - Jaworska

koordynator pracy wolontariuszy

na terenie szkoły

 

 

 

ARCHIWUM

 

Sprawozdanie z  realizacji  idei  wolontariatu w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w  roku  szkolnym  2015/2016.

Sprawozdanie z  realizacji  idei  wolontariatu w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w  roku  szkolnym  2014/2015.

Sprawozdanie z  realizacji  idei  wolontariatu w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w  roku  szkolnym  2013/2014.