[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Wolontariat


Komunikaty i Ogłoszenia

Licznik odwiedzin: 18686

SPRAWOZDANIE 
Z  REALIZACJI  IDEI  WOLONTARIATU
 
W SOSW DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU 
W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017


W roku szkolnym 2016/2017 28 wolontariuszy regularnie wspierało w pracy nauczycieli grup wychowawczych, a 60 wolontariuszy w pierwszym i 83 wolontariuszy w drugim semestrze akcyjnie wspomagało organizację i przebieg imprez okolicznościowych z udziałem wychowanków naszego Ośrodka.

Nasi wolontariusze to jedna osoba bezrobotna oraz uczniowie lub pracownicy kilkunastu radomskich placówek i organizacji:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34,

- Publiczne Gimnazjum nr 1

- Publiczne Gimnazjum nr 12,

- Publiczne Gimnazjum nr 13,

- Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J.Korczaka,

- I Liceum Ogólnokształcące,

- II Liceum Ogólnokształcące,

- III Liceum Ogólnokształcące,

- VII Liceum Ogólnokształcące,

- IX Liceum Ogólnokształcące,

- Ogólnokształcące Liceum Językowe,

- Zespół Szkół Elektronicznych,

- Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu,

- Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych w Zwoleniu,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu,

- Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.


Wolontariusze systematycznie wspierali nauczycieli grup wychowawczych podczas:

-  zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,

-  zajęć z języka angielskiego,

-  zajęć z zakresu psychomotoryki,

-  zajęć z sensoplastyki,

-  zajęć muzyczno - ruchowych,

-  zajęć plastycznych,

-  zajęć czytelniczych,

-  zajęć z zakresu terapii ręki,

-  spacerów.


Przy wsparciu wolontariuszy odbyły się następujące imprezy okolicznościowe:

-  Dzień Chłopaka i Święto Pieczonego Ziemniaka,

-  „Jesienny bieg po zdrowie”,

-  „Piknik z plastyką”,

-  wyjścia na koncerty w Urzędzie Miejskim – 4 spotkania,

-  zabawa andrzejkowa,

-  „Konkurs kolęd” w Resursie Obywatelskiej,

-   bal karnawałowy,

-   powitanie wiosny,

-   wyjście na wystawę „Koty, kotki, koteczki” do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu,

-   spotkanie wielkanocne w VII Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu,

-   XIV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki „Śpiewajmy razem”,

-   udział w wystawie prac plastycznych „Przebudzenie wiosny” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu,

-   Święto Rodziny,

-   zabawa „Pożegnanie absolwentów".


W trakcie semestru monitorowana była praca wolontariuszy na terenie grup wychowawczych oraz kontynuowana współpraca z klubami wolontariusza w wymienionych wyżej szkołach.

Ponadto:

 1. w październiku grupa kilkudziesięciu wolontariuszy z Fundacji Medicover wykonała dekoracyjne malunki 
     w sali muzycznej i w jednym z korytarzy Ośrodka oraz przeprowadziła animacje i zabawy z udziałem                 naszych wychowanków;

 2. w listopadzie wolontariusze akcyjni współpracujący z nasza placówką mieli możliwość uczestniczenia 
     w praktycznym szkoleniu z zakresu podstawowych technik poruszania się z osoba niewidomą, jako jej               przewodnik;

 3. w tym samym terminie odbyło się również szkolenie obowiązkowe dla wszystkich nowych wolontariuszy,             którzy podpisali „Porozumienie o współpracy” z naszą placówką. Podczas szkolenia omówiono misję, cele 
     i organizację pracy Ośrodka, obowiązki wolontariusza w zakresie BHP, podstawowe zasady udzielania
     I pomocy przedlekarskiej oraz wybrane zagadnienia dotyczące poruszania się z osobą niewidomą, jako jej         przewodnik;

 4. w pierwszym tygodniu grudnia – z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – zostały wręczone                   podziękowania dla dyrektorów szkół i szkolnych klubów wolontariusza, wspierających akcyjnie ośrodkowe           imprezy okolicznościowe, a także podziękowania i symboliczne upominki dla wolontariuszy pracujących             systematycznie w grupach wychowawczych;

 5. 5 grudnia koordynatorki pracy wolontariuszy na terenie Ośrodka reprezentowały placówkę podczas                   uroczystej gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, zorganizowanej przez Stowarzyszenie                 Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu;

 6. w czerwcu przeprowadzone zostały dwie ankiety – „Ankieta dla wolontariusza” i „Ankieta dla opiekuna               wolontariusza” – oceniające przydatność i jakość wzajemnej współpracy. Z odpowiedzi uzyskanych
     w ankietach wynika między innymi, że:

    - wszyscy opiekunowie wolontariuszy widzą przydatność tej formy współpracy i aż 71% opiekunów ocenia             jej jakość najwyżej, czyli na 5 punktów,

    - wszyscy pracujący w Ośrodku wolontariusze czują się pomocni w zajęciach, w których uczestniczą
       i wszyscy uważają, że ich praca jest doceniana (poprzez pochwałę od opiekuna
 i podziękowanie, uśmiech           dzieci, życzliwe podejście opiekunów),

   - 100% ankietowanych wolontariuszy, pracujących w Ośrodku systematycznie, zamierza kontynuować swoją        pracę w naszej placówce w przyszłym roku szkolnym,

   -  pracę wolontariuszy ułatwiają najbardziej następujące czynniki: jasno określone wymagania (83%),                   wsparcie i pomoc ze strony opiekuna (75%), szkolenia prowadzone w Ośrodku (33%), doświadczenie
       w pracy z niepełnosprawnymi (8%),

   -  czynnik najbardziej utrudniający działania podejmowane przez wolontariuszy to brak doświadczenia
       w pracy z niepełnosprawnymi (66%),

   -  wolontariusze odnoszą następujące korzyści ze swojej pracy w Ośrodku: zdobycie doświadczenia w pracy
       z niepełnosprawnymi (66%), zdobycie umiejętności poruszania się 
z osobą niewidomą (58%), poczucie             dowartościowania i zdobycie nowych doświadczeń (po 8%).

 

Podsumowanie i wnioski:

W ciągu całego roku szkolnego współpraca z klubami wolontariusza w szkołach i z pozyskanymi wolontariuszami przebiegała pomyślnie. W kolejnym semestrze planujemy kontynuować tę współpracę.

 

Ewa Rybska

koordynator pracy wolontariuszy

na terenie grup wychowawczych


Edyta Ferblik - Jaworska

koordynator pracy wolontariuszy

na terenie szkoły

 

 

 

ARCHIWUM

 

Sprawozdanie z  realizacji  idei  wolontariatu w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w  roku  szkolnym  2015/2016.

Sprawozdanie z  realizacji  idei  wolontariatu w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w  roku  szkolnym  2014/2015.

Sprawozdanie z  realizacji  idei  wolontariatu w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu w  roku  szkolnym  2013/2014.