[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Wolontariat


Informacje Ogólne

Licznik odwiedzin: 31693

Zapraszamy do współpracy:

- osoby w wieku powyżej 16 lat,

- zainteresowane pomocą naszym wychowankom podczas spacerów, zajęć rewalidacyjnych i zabaw,

- zainteresowane wspomaganiem nauczyciela w prowadzeniu zajęć z wychowankami – praca w systemie     jeden wolontariusz na jedno dziecko.

Decyzję o rozpoczęciu współpracy podejmiemy na podstawie rozmowy wstępnej i aktualnego zapotrzebowania Ośrodka na określoną aktywność wolontariacką.

 

Potrzebujemy osób:

- cierpliwych,

- pogodnych,

- otwartych,

- komunikatywnych,

- lubiących pracę z ludźmi,

- zaangażowanych w wykonywanie powierzonych zadań,

- zainteresowanych wolontariatem akcyjnym i/lub długoterminowym (na cały rok szkolny).

 

Osoby decydujące się na długoterminowy wolontariat w Ośrodku przechodzą obowiązkowe szkolenie, które obejmuje następujące zagadnienia: 

- misja, cele i organizacja pracy Ośrodka,

- obowiązki wolontariusza w zakresie BHP,

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – zadławienie, zabiegi resuscytacyjne, napad padaczkowy,

- poruszanie się z osoba niewidomą, jako jej przewodnik.

 

Naszym wolontariuszom zapewniamy:

- możliwość zdobycia doświadczenia i praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi,

- podpisanie porozumienia o współpracy (dotyczy wolontariatu dłuższego niż 30 dni),

- pracę pod opieką wskazanego nauczyciela – wychowawcy,

- pracę według indywidualnego, ustalonego wspólnie z opiekunem, programu,

- możliwość uzyskania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.

 

KONTAKT

Ewa Rybska

koordynator pracy wolontariuszy na terenie grup wychowawczych
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu

wolontariat@soswwyszynski.pl