[Rozmiar: 9524 bajtów]
[Rozmiar: 10491 bajtów]
[Rozmiar: 9325 bajtów] [Rozmiar: 9325 bajtów]

Praca rewalidacyjna


Sala Doświadczania Świata

Licznik odwiedzin: 31197

Zajęcia w Sali Doświadczenia Świata

umożliwiają wielozmysłowe doświadczanie świata - zmysłami: wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Podczas terapii panuje specyficzna atmosfera relaksu wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków, gry świateł, bodźców dotykowych i węchowych.

 

 

Prowadzący zajęcia terapeuta aranżuje salę uwzględniając aktualne psychofizyczne możliwości i potrzeby ucznia: od stworzenia warunków umożliwiających odprężenie, redukcję napięcia nerwowego, wyciszenie, po ukierunkowanie działań wywołujących ożywienie, motywację do aktywności i chęć jak najpełniejszego poznawania otaczającej atrakcyjnej rzeczywistości.

 

Niepełnosprawny uczeń posiada w sali wolność doznań, bezpieczeństwo i możliwość rozbudzania ciekawości świata.